VOMAR klant ?? Steun ons !
VOMAR klant ?? Steun ons !

Actueel

07-11-2023 00:00:00
Nieuwsbrief Nr. 2, 2023 is uit. In dit nummer hebben we beangrijk nieuws! Op donderdag 9 november wordt nl. de eerste paal geslagen van het project...
10-05-2023 00:00:00
Nationale Molendag 2023 in Den Helder Experience Store ...
10-03-2023 00:00:00
Nieuwsbrief 1, 2023 is uit .......
28-06-2022 00:00:00
De Helderse Molenstichting "De Onderneming" doet ook dit jaar weer mee met de Rabo Clubsupport actie. Steun ons en blijf ons in de gaten houden voo...

Sponsormogelijkheden

Wat zijn sponsormogelijkheden?

De Helderse Molenstichting kan men op de volgende manieren steunen, nl:

 

 • Éénmalige schenking
 • Partners & Sponsoren
 • Club van 50 sponsoren
 •  

 • Samenvatting sponsormogelijkheden
 •   

  Eenmalige schenking

  Men kan de Helderse Molenstichting "De Onderneming" ondersteunen middels een éénmalige schenking. Met deze schenking kan men een specifieke activiteiten ondersteunen of de organisatie als geheel. Indien gewenst kan men de eenmalige schenking doen voor:

 • Helders Molen- en Informatiecentrum (bijv. educatie, inrichting, etc.etc.);
 • Bosmanmolentje (beheer en onderhoud vergen nu eenmaal geld);
 • Herbouw van de molen;

  U kunt een bedrag naar keuze overmaken op NL25 RABO 0335 6772 23 t.n.v. Helderse Molenstichting “De Onderneming” – Den Helder. Niet vergeten even uw naam en adres te vermelden.

 •  

  "Partners en Sponsoren

 • De Helderse Molenstichting "De Onderneming" biedt bedrijven uit Den Helder en de regio graag de mogelijkheid hun naam te verbinden aan dit unieke project. Dat kan heel concreet door een onderdeel van de molen te betalen. Deze investering levert niet alleen een fraaie molen in de stad op maar ook op allerlei manieren positieve publiciteit.
  Wat kan een sponsor verwachten?

  Bedrijven die een onderdeel hebben betaald worden in fraaie belettering vermeld op een plaquette die onthuld wordt tijdens de feestelijke in gebruikstelling van de molen. Deze plaquette komt op een opvallende plaats in de molen en zal daar tot in lengte van jaren blijven hangen. Sponsors staan gedurende de restauratie van de molen prominent met naam en logo vermeld op de website van de Helderse Molenstichting "De Onderneming". Tweemaal per jaar zal de Helderse Molenstichting "De Onderneming" in haar nieuwsbrief een overzicht opnemen van alle sponsors en hun onderdelen vermelden. Gedurende de geplande bouw zullen regelmatig persberichten naar de regionale pers uitgaan waarin ook de sponsors vermeld zullen worden.

  Welk onderdeel u kunt sponseren wordt in een apart Sponsorboek opgenomen !!

  Wilt u zich aanmelden als sponsor neem dan contact op het met bestuur van de Helderse Molenstichting "De Onderneming"   

  j.p.verhoef@freeler.nl


  "Club van 50" Sponsoren

  Een belangrijke rol bij het exploiteren van ons Helders Molen- en Informatiecentrum en het exploiteren en onderhouden van ons Bosmanmolentje is weggelegd voor de "Club van 50" sponsoren. Dit zijn bedrijven, instellingen of personen die onze stichting een warm hart toedragen en die jaarlijks 50€ bijdragen. De "Club van 50" ondersteunt waar mogelijk onze stichting en draagt dit ook uit. Wat doet de "Club van 50"?

 • Als lid van de 'Club van 50' krijgt u een naamplaatje op het "Club van 50" bord dat in het informatiecentrum wordt geplaatst.
 • Eens per jaar worden de leden van de 'Club van 50' uitgenodigd in het Helders Molen- en Informatiecentrum om gezellig bij te praten
 • Voor iedereen die lid wordt van de 'Club van 50' hebben we een leuke attentie.
 • De leden van de 'Club van 50' worden op de website van de Helderse Molenstichting "De Onderneming" vermeld.
 • In het nieuwsblad dat tweemaal per jaar verschijnt wordt een overzicht gegeven van de 'Club van 50' sponsoren.

  Zoals de naam van deze Club al aangeeft betalen zij € 50 per jaar. Ook wordt erna gestreefd om het aantal te beperken tot 50.

  Samenvatting sponsormogelijkheden

  Samenvatting sponsormogelijkheden Helderse Molenstichting "De Onderneming".

 •  

 •  

  - Eenmalig Donateur Club van 50 Sponsor
  Bijdrage Ieder bedrag € 10/jaar € 50/jaar Te bepalen
  Nieuwsbrief - x x x
  Vermelding website - - x x (incl.logo)
  Vermelding briefpapier - - - x (speciaal)
  Sponsorbord - - - x
  Club van 50 Sponsorbord - - x -
  Vermelding nieuwsbrief - - x x

   


  Overweegt u sponsor te worden om dit voor Den Helder unieke project van de grond te krijgen, dan verzoeken wij u contact te zoeken met het bestuur. Waarna wij u uitgebreider informatie kunnen verstrekken.  j.p.verhoef@freeler.nl