VOMAR klant ?? Steun ons !
VOMAR klant ?? Steun ons !

Actueel

07-11-2023 00:00:00
Nieuwsbrief Nr. 2, 2023 is uit. In dit nummer hebben we beangrijk nieuws! Op donderdag 9 november wordt nl. de eerste paal geslagen van het project...
10-05-2023 00:00:00
Nationale Molendag 2023 in Den Helder Experience Store ...
10-03-2023 00:00:00
Nieuwsbrief 1, 2023 is uit .......
28-06-2022 00:00:00
De Helderse Molenstichting "De Onderneming" doet ook dit jaar weer mee met de Rabo Clubsupport actie. Steun ons en blijf ons in de gaten houden voo...

ANBI gegevens

ANBI gegevens van de Helderse Molenstichting "De Onderneming"

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) : 8163.69.951

 

Helderse Molenstichting "De Onderneming"
Abel Tasmanstraat 14
1782 TE Den Helder  

 

website : www.HelderseMolens.nl

e-mail   : HelderseMolens@gmail.com

 

Social Media

https://www.facebook.com/HelderseMolens

https://twitter.com/HelderseMolens

 

De bestuursleden krijgen voor de werkzaamheden geen vergoeding. Wel kunnen zij gemaakte onkosten (zoals reiskosten) declareren.

 

Hoofdlijnen van beleid.

 

Voor de jaren 2019-2020 is door de Helderse Molenstichting "De Onderneming" een beleidsplan opgesteld. Uit dit beleidsplan zijn de volgende hoofdlijnen te herkennen:

  1. Realisatie herbouw molen "De Goede Verwachting" op het Vinkenterrein in Den Helder. Dit is een van de peilers van de molenstichting
  2. Zichtbaarheid. Middels een informatiecentrum willen we de bewoners en toeristen die de stad bezoeken kennis laten nemen van de plannen voor herbouw van een molen. Daarnaast willen we samenwerken met organisaties die ook betrokken zijn op het gebied van duurzaamheid en windenergie
  3. Bosmanmolentje draaiend houden.

 

Het beleidsplan zelf is in te zien via de volgende link <Beleidsplan>


 Financien

 

Via de volgende link vindt u de staat van Baten en Lasten aan voor zowel het "verenigingsdeel" als voor de (hopelijk) te realiseren molen aan. We moeten hierbij wel de opmerking maken dat hoe de komende jaren er uit gaan zien afhangt of we wel of geen subsidie krijgen van het Waddenfonds voor de herbouw van de molen. <de balans en staat van baten en lasten>

 

Update / Check : 08-03-2022