Crowdfunding
Crowdfunding

Crowdfundactie

Actueel

06-07-2021 00:00:00
Nieuwsbrief 2, 2021 van de Helderse Molenstichting "De Onderneming" is uit met o.a. De zoektocht naar onze molen De Goede Verwachtin...
08-06-2021 00:00:00
Historische molens in het Waddengebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. Misschien bent u wel eens bij de ...
02-03-2021 00:00:00
Nieuwsbrief 1, 2021 van de Helderse Molenstichting "De Onderneming" is uit met o.a. groot nieuws over de herbouw van molen “De Goede Verwacht...

ANBI gegevens

ANBI gegevens van de Helderse Molenstichting "De Onderneming"

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) : 8163.69.951

 

Helderse Molenstichting "De Onderneming"
Abel Tasmanstraat 14
1782 TE Den Helder  

 

website : www.HelderseMolens.nl

e-mail   : HelderseMolens@gmail.com

 

Social Media

https://www.facebook.com/HelderseMolens

https://twitter.com/HelderseMolens

 

De bestuursleden krijgen voor de werkzaamheden geen vergoeding. Wel kunnen zij gemaakte onkosten (zoals reiskosten) declareren.

 

Hoofdlijnen van beleid.

 

Voor de jaren 2019-2020 is door de Helderse Molenstichting "De Onderneming" een beleidsplan opgesteld. Uit dit beleidsplan zijn de volgende hoofdlijnen te herkennen:

  1. Realisatie herbouw molen "De Goede Verwachting" op het Vinkenterrein in Den Helder. Dit is een van de peilers van de molenstichting
  2. Zichtbaarheid. Middels een informatiecentrum willen we de bewoners en toeristen die de stad bezoeken kennis laten nemen van de plannen voor herbouw van een molen. Daarnaast willen we samenwerken met organisaties die ook betrokken zijn op het gebied van duurzaamheid en windenergie
  3. Bosmanmolentje draaiend houden.

 

Het beleidsplan zelf is in te zien via de volgende link <Beleidsplan>


 Financien

 

Via de volgende link vindt u de staat van Baten en Lasten aan voor zowel het "verenigingsdeel" als voor de (hopelijk) te realiseren molen aan. We moeten hierbij wel de opmerking maken dat hoe de komende jaren er uit gaan zien afhangt of we wel of geen subsidie krijgen van het Waddenfonds voor de herbouw van de molen. <de balans en staat van baten en lasten>

 

Update / Check : 26-06-2021