VOMAR klant ?? Steun ons !
VOMAR klant ?? Steun ons !

Actueel

07-11-2023 00:00:00
Nieuwsbrief Nr. 2, 2023 is uit. In dit nummer hebben we beangrijk nieuws! Op donderdag 9 november wordt nl. de eerste paal geslagen van het project...
10-05-2023 00:00:00
Nationale Molendag 2023 in Den Helder Experience Store ...
10-03-2023 00:00:00
Nieuwsbrief 1, 2023 is uit .......
28-06-2022 00:00:00
De Helderse Molenstichting "De Onderneming" doet ook dit jaar weer mee met de Rabo Clubsupport actie. Steun ons en blijf ons in de gaten houden voo...

Het Fortuin

Type:
Achtkantige rietgedekte zeer hoog gebouwde korenmolen, met loods en woning.

 

Lokatie:
De Laan, in de Helder.
Deze locatie is nu bekend als de Martinus van der Hamstraat.

 

Vernoeming naar de molen:
Het Molenerf.

 

Periode:
aanwezigheid in 1814 vastgesteld, werd op 17 januari 1879 door brand verwoest

 

Eigenaren:
Andries Korff (overleden 12-08-1836)
Jan Sevenhuijsen en Grietje Peper (vanaf 1838 als erven Korff)
Jacob Waldenmayer (1861-1879)

 

Geschiedenis:
Het bouwjaar van de molen is niet bekend, wel komt de molen voor op een tekening uit het jaar 1814 van Maurice VerHuell. Het was traditie om molens een naam te geven. Die stond meestal in het teken van geluk en voorspoed. De molen in de Helder werd dan ook het Fortuin genoemd. Hij stond op het Molenerf aan de Laan. Nadat Jacob Waldenmeier in 1861 eigenaar van de goedbeklante meelmolen was geworden adverteerde hij in de plaatselijke krant: ’De ondergetekende Jb. Waldenmeier, de molen het Fortuin van de heer Sevenhuijsen overgenomen hebbende, neemt de vrijheid zich aan te bevelen, belovende eene promte bediening. Granen, meel enz. zijn voor brandschade verzekerd, zodat hij bij brand alle schade voor zijn rekening neemt’.

In januari 1879 kwam er een einde aan de meelmolen. Door een hevige brand veranderde de rietgedekte molen in een vuurzee aldus: ‘De kleine Courant voor Helder, Nieuwediep en Omstreken: De molenwieken kwamen in beweging en het geheel vertoonde een zeldzaam indrukwekkend schouwspel. De hemel was als in een vuurgloed gehuld. De molen stortte na betrekkelijk korte tijd met donderend geweld in elkander en stak een belendende stal en wagenschuur in de brand’, aldus de courant. De Fortuin werd niet meer herbouwd. Op die plaats werd in 1899 de Fröbelschool aan de Laan geopend. Het dorp de Helder werd later meer bekend als de wijk Ouwe Helder dat door oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog bijna geheel is afgebroken De voormalige molenlocatie is nu bekend als de Martinus van der Hamstraat.

Indien u informatie heeft over de molen Het Fortuin of de andere molens in Den Helder dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Helderse Molenstichting "De Onderneming".

 

© Helderse Molenstichting "De Onderneming" , 2022