Actueel

11-08-2018 00:00:00
De Helderse Molenstichting "De Onderneming" is ook aanwezig bij het tuinfeest van Stichting Afgestoft in de Petrus en Pauluskerk.dat duurt va...
04-04-2018 00:00:00
Ook de Helderse Molenstichting "De Onderneming" doet dit jaar weer mee aan de Nationale Molendag 2018....
01-01-2018 00:00:00
Het bestuur van de Helderse Molenstichting "De Onderneming" wenst u een goed en gezond 2018 toe! Als we dan toch een wens hebben voor Den Hel...
05-09-2017 00:00:00
Zaterdag 9 september a.s. van 11:00 - 14:00 is het Huis van de Wind open in het kader van Open Monumentendag. Komt u langs? Misschien hebben ...

Het Fortuin

Type:
Achtkantige rietgedekte zeer hoog gebouwde korenmolen, met loods en woning.

 

Lokatie:
De Laan, in de Helder.
Deze locatie is nu bekend als de Martinus van der Hamstraat.

 

Vernoeming naar de molen:
Het Molenerf.

 

Periode:
aanwezigheid in 1814 vastgesteld, werd op 17 januari 1879 door brand verwoest

 

Eigenaren:
Andries Korff (overleden 12-08-1836)
Jan Sevenhuijsen en Grietje Peper (vanaf 1838 als erven Korff)
Jacob Waldenmayer (1861-1879)

 

Geschiedenis:
Het bouwjaar van de molen is niet bekend, wel komt de molen voor op een tekening uit het jaar 1814 van Maurice VerHuell. Het was traditie om molens een naam te geven. Die stond meestal in het teken van geluk en voorspoed. De molen in de Helder werd dan ook het Fortuin genoemd. Hij stond op het Molenerf aan de Laan. Nadat Jacob Waldenmeier in 1861 eigenaar van de goedbeklante meelmolen was geworden adverteerde hij in de plaatselijke krant: ’De ondergetekende Jb. Waldenmeier, de molen het Fortuin van de heer Sevenhuijsen overgenomen hebbende, neemt de vrijheid zich aan te bevelen, belovende eene promte bediening. Granen, meel enz. zijn voor brandschade verzekerd, zodat hij bij brand alle schade voor zijn rekening neemt’.

In januari 1879 kwam er een einde aan de meelmolen. Door een hevige brand veranderde de rietgedekte molen in een vuurzee aldus: ‘De kleine Courant voor Helder, Nieuwediep en Omstreken: De molenwieken kwamen in beweging en het geheel vertoonde een zeldzaam indrukwekkend schouwspel. De hemel was als in een vuurgloed gehuld. De molen stortte na betrekkelijk korte tijd met donderend geweld in elkander en stak een belendende stal en wagenschuur in de brand’, aldus de courant. De Fortuin werd niet meer herbouwd. Op die plaats werd in 1899 de Fröbelschool aan de Laan geopend. Het dorp de Helder werd later meer bekend als de wijk Ouwe Helder dat door oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog bijna geheel is afgebroken De voormalige molenlocatie is nu bekend als de Martinus van der Hamstraat.

Indien u informatie heeft over de molen Het Fortuin of de andere molens in Den Helder dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Helderse Molenstichting "De Onderneming".