Actueel

24-02-2024 00:00:00
Nieuwsbrief 1, 2024 is uit !!...
20-02-2024 00:00:00
Wil je Helderse Molenstichting ook GRATIS sponsoren?Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van ...
07-11-2023 00:00:00
Nieuwsbrief Nr. 2, 2023 is uit. In dit nummer hebben we beangrijk nieuws! Op donderdag 9 november wordt nl. de eerste paal geslagen van het project...

Herbouw molen

 

Op deze pagina willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van de  herbouw van houtzaagmolen "De Goede Verwachting"

 

Type molen :

Als de herbouw doorgaat dan hoort er een houtzaagmolen herbouwd te worden. Hier zijn genoeg voorbeelden van. Een van de fraaiste is de molen in Anna-Paulowna. Er is ondertussen al een ontwerp door architect Duco Kapitein gemaakt en het Vinkenterrein kan een nieuwe parel in Den Helder worden.

 

Goede Verwachting

 

Functies:

De molen zal wel moeten draaien maar niet 's-avonds / 's-nachts en ze zal ook niet echt hout gaan zagen maar vanzelfsprekend willen we wel het houtzaagproces laten zien. Ook willen we in de molen de rijke molengeschiedenis van Den Helder laten zien. Speciale aandacht krijgt ook de stappen van histrorische molens naar moderne windenergie.

 

Tijdpad:

2023          : Eerste paal de grond in

2024-2025 : Bouw van de molen

2025          : Molen feestelijk in gebruik

2024 en verder : Fondsverwerving

 

Activiteiten

 

De herbouw van de molen is gebaseerd op 4 belangrijke pijlers:  

 

  1. De cultuurhistorische waarde. “De Goede Verwachting” is een molen met grote historische waarde. Deze houtzaagmolen is een toonbeeld van andere houtzaagmolens die in de 19e eeuw langs het Helders Kanaal zijn gebouwd. De verbinding met Waddenzee en Noord-Hollands Kanaal en de afname van hout aan de scheepsbouw en de Rijkswerf heeft deze ondernemingen destijds geen windeieren gelegd. Het verhaal van deze molens zal straks terug te vinden zijn in de molen.
  2. Huis van de Wind. “De Goede Verwachting” wordt een molen die een verbinding legt tussen de traditionele windmolens en de moderne windenergie. Dit sluit aan op het beleid van de gemeente Den Helder die een belangrijke rol wil gaan spelen als Groene Stroomhaven. Een traditionele windmolen in de stad zal dat beeld alleen maar versterken. 
  3. Een draaiende molen (die afhankelijk van de wind elektriciteit gaat leveren) die als landmark en slecht weer voorziening kan dienen. 
  4. Inrichting terrein en molenerf. Om de molen tot zijn recht te laten komen is het zaak dat het terrein niet volgebouwd wordt, maar dat er genoeg ruimte is voor de molen. Vanuit de buurt is draagvlak noodzakelijk. Naast de molen, zijn de volgende functies naar voren gekomen: • Speelvoorziening • Sportveld • Parkeerruimte • Toeristische attractie • Buurt moestuin/ Heemtuin

 

Note bij 3. Bij het opwekken van energie moet men niet denken aan de vermogens die moderne windturbines opwekken. De molen zal een beperkt aantal uren draaien en gedurende de periode dat de molen draait willen we elektriciteit gaan opwekken. Elektriciteit opwekken met een historische molen is niet nieuw en molen de Traanroeier op Texel is misschien wel het bekendste of beruchtste voorbeeld.

 

Een mooi voorbeeld van een historische molen die ook elektriciteit opwekt is korenmolen De Hoop in Hellendoorn https://www.molendehoop.nl/

 

© Helderse Molenstichting "De Onderneming" , 2024