VOMAR klant ?? Steun ons !
VOMAR klant ?? Steun ons !

Actueel

07-11-2023 00:00:00
Nieuwsbrief Nr. 2, 2023 is uit. In dit nummer hebben we beangrijk nieuws! Op donderdag 9 november wordt nl. de eerste paal geslagen van het project...
10-05-2023 00:00:00
Nationale Molendag 2023 in Den Helder Experience Store ...
10-03-2023 00:00:00
Nieuwsbrief 1, 2023 is uit .......
28-06-2022 00:00:00
De Helderse Molenstichting "De Onderneming" doet ook dit jaar weer mee met de Rabo Clubsupport actie. Steun ons en blijf ons in de gaten houden voo...

De Goede Verwachting

 

Type:
Stelling houtzaagmolen boven op een houtzagerij, met balkenhaven en werf.

 

Lokatie: Op de zuidwestgrens van de Visbuurt (toen Nieuwstad genoemd) in een gebied dat toen de Ribbetjes werd genoemd. Nu bekend als het Vinkenterrein nabij de Fabrieksgracht en Ruyhgweg.

Periode:
1824-1897

 

Eigenaren:
Gebr. Janzen, zij waren tevens eigenaar van de meel- en trasmolen De Eendragt. Jan Oortgijsen kocht op 14 december 1897 na de brand het werfcomplex etc.

 

Geschiedenis:
De molen werd op zaterdagmiddag 4 september 1897 tijdens een hevige donderbui boven Den Helder door de bliksem getroffen. De Helderse Courant schreef toen: ‘De houtzaagmolen van de heren Jansen & co, achter de Sluisdijkstraat, was door het hemelvuur getroffen, zodat een ogenblik later vlammen en dikke rookwolken het luchtruim opstegen. De brandklokken begonnen te luiden en spoedig daarna zag men brandspuiten aansnellen. De molen te redden bleek ondanks alle inspanning onmogelijk, die stortte na enige tijd met hevig gedruisch in elkander. Naar men ons mededeelde was alles tegen brandschade verzekerd en zal de molen niet meer worden opgebouwd’, aldus de Helderse Courant. Daarna kwam op die plek een stoomzagerij.

Maar in de omgeving van Nieuwstad (de Visbuurt) waren meer houtzagerijen. Zo meldt de Helderse en Nieuwdieper Courant van 26 februari 1871: ‘In gezetenen, die in hun belang wensen gehoord te worden omtrent het bouwen van een molentje tot het zagen van hout op een bergplaats van gebr. Klein, aan de Bassingracht alhier, worden overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 31 januari 1824, opgeroepen om zich te vervoegen aan het raadhuis der gemeente’.

En het gemeentelijk jaarverslag uit 1871 noemt een houtzagerij van M.W. Ruijgh met een stoomtuig van 4 paardenkrachten. Deze stoomhoutzagerij bevond zich niet ver van het complex van de hhoutzaagmolen Goede Verwachting op een gebied dat nu bekend is als de Ruyghweg (verdere gegevens ontbreken nog).

gv2 

Indien u informatie heeft over de molen de Goede Verwachting of andere molens in Den Helder dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Helderse Molenstichting "De Onderneming".

 

© Helderse Molenstichting "De Onderneming" , 2022